top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıJEOSTOK Mühendislik

Presiyometre

Ürün Kodu : Presiyometre Cihazı


MENARD PRESSUREMETERS AND EQUIPMENT

Presiyometre nedir
Presiyometre

Standartlar: NF P 94-110-1, NF EN ISO 22476-4, ISO 22476-4, ASTM D4719-0Presiyometre    deneyi    arazide (in-situ)  uygulanan,  zemin  ve/veya  kayaçların mühendislik karakteristiklerinin tespit edilmesi amacıyla kullanılan kuyu için yanal yükleme testidir. Presiyometrenin probu sondaj deliğine sokulur ve test derinliğinde desteklenir. Prob, genişledikçe sondaj deliğinin duvarlarına eşit basınç uygulayan şişirilebilir esnek bir membrandır. Basınç arttıkça ve membran genişledikçe, sondaj deliğinin duvarları deforme olmaya başlar. Prob içindeki basınç belirli bir süre sabit tutulur ve basıncı korumak için gereken hacim artışı kaydedilir. Presiyometre ile yapılabilecek iki tür test vardır. Gerilim kontrollü test, basıncı eşit artışlarla artırırken, gerinim kontrollü test hacmi eşit artışlarla artırır.

Menard manuel presiyometre (kontrol ünitesi), aksesuarlarıyla birlikte ve özellikle boru ve 3 hücreli probu ile yerinde basınç ölçüm testi (zemin statik yükleme testi) gerçekleştirmek için kullanılır. Test okumasından (kontrollü basınca dayalı hacim değişimi), düzlem deformasyonu durumunda aşağıdakileri veren bir gerilim-gerinim eğrisi elde edilebilir.

Ménard Presiyometre modülü, Emsürünme basıncı PfMénard limit basıncı Pl

İki manuel Presiyometre modeli mevcuttur:

Standart Menard Presiyometre - 100 bar kapasiteliCihaz, toprağın statik yüklemesini yerinde gerçekleştirmek ve yükleme aşamalarının gelişimini takip etmek için proptaki basıncı hassas bir şekilde düzenlemeye izin veren bir kontrol ünitesinden oluşur ve tümü yüksek dirençli borularla birbirine bağlanır.

Menard VHP (Çok Yüksek Basınç) Presiyometre - 140 bar kapasiteliStandart cihaza ek olarak özel bir yüksek basınç ana regülatörü ve 200 bar üzerinde çalışma basıncına sahip dahili bakır borudan oluşmaktadır. Önlem olarak gözetleme camı çıkarılabilir, test sadece kayıt cihazı ile kontrol edilir.

AvantajlarıOrijinal Ménard prosedürlerini takip eden anlayışAçık ve kullanımı kolay kontrol paneli ilkeleriOkuması kolay ölçümlerKaliteli tripod: sağlam ve kurulumu kolayÖzel paket ile basit genel bakım

UygulamalarRadyal olarak genişleyebilen silindirik bir prop kullanılarak bir sondaj deliğinin duvarında gerçekleştirilen yerinde gerilme kontrollü yükleme testi.

Veri Toplama SistemiGeoBOX® ile sensörler ve bir kayıt ve iletişim kutusundan oluşan GeoSPAD®2 sistemi, GeoBOX® evrensel merkezi kontrol ünitesi aracılığıyla Presiyometre test verilerinin alınması için Menard Presiyometre ile entegre edilmiştir. Bu ekipman, ister geleneksel ister bir seçenek olarak çevrimsel (yükleme/boşaltma) olsun, bu testlerin koşullarının ve verilerinin otomatik olarak kaydedilmesini sağlar. GeoBOX® ile birlikte bu sistem, Presiyometre testlerinin ilerlemesini GeoBOX® ekranında kontrol ederek operatörün tüm verileri kaydetmesine gerek kalmadan teste konsantre olmasını ve mühendisin tüm verileri doğrudan yükleyerek önemli miktarda zaman kazanmasını sağlar. Verileri manuel olarak girmek yerine GeoSPAD®2 böylece hem sahada manuel notlar alırken hem de bilgisayara yeniden veri girerken hata riskini ortadan kaldırır.Kaydedilen bu veriler, isteğe bağlı 4G modem veya USB anahtarı aracılığıyla GeoVISION®-P veri işleme yazılımına aktarılır.


MENARD PRESSUREMETERS AND EQUIPMENT

İSince 1984, proud heir of Louis Menard Techniques, Apageo designs, develops and manufactures Menard pressure meters for standard pressuremeter tests according to NF P 94-110-1 and NF EN ISO 22476-4 standards. Throughout its history, the company has been able to develop this specific device and related equipment to offer a varied and complete range today, thus continuing its leadership in pressure measurement.


MANUAL PRESSUREMETERS

SINCE 1984, PROUD HEIR OF LOUIS MÉNARD TECHNIQUES, APAGEO DESIGNS, DEVELOPS AND MANUFACTURES MÉNARD MANUAL PRESSUREMETERS (CONTROL UNIT) FOR STANDARD PRESSUREMETER TESTS ACCORDING TO THE FORMER NF P 94-110-1 AND THE CURRENT NF EN ISO 22476-4.


Presiyometre deneyi, zeminin yük/deformasyon parametrelerinin belirlendiği bir arazi (in-situ) deneyidir. Deney basit anlamda genişleyebilir silindirik bir probun önceden delinmiş bir kuyuya indirilerek şişirilmesi ve bu esnada prob içerisindeki basınç ve hacim değişikliklerinin ölçülmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Zeminin taşıma gücü, temel altında oluşacak oturma ve farklı oturma miktarlarını hesaplamak için bilhassa çakıllı, kumlu, killi, siltli, alüvyon zeminlerde ve bozuşmuş, ayrışmış kayalar ile yumuşak kaya temellerde, uygulanan bir yöntemdir.

Presiyometre deneyi, çok yumuşak zeminlerden, basınç dayanımı 20 MPa’ya kadar olan zeminlere kadar oldukça geniş bir aralıkta yer alan zeminlerde kullanılabilmektedir.

Orjinal Menard Presiyometre prensiplerine dayanılarak üretilmiştir.

Kullanımı kolay ve anlaşılır kontrol panelli ile kolay okuma yapılır.

Dayanıklı Tripod ile kurulumu basit ve hızlıdır.

Özel bakım kiti ile kolaylıkla genel bakımları yapılabilir.

Elektronik okuma sistemi  entegre edilebilir.

APAGEO SAS Temsilcisi JEOSTOK MÜHENDİSLİK olarak APAGEO marka Menard Presiyometre, GEOPAC,HyperPAC cihazlarının tam takımının ve yedek parçalarının teminini yapmaktayız. Temin ettiğimiz ürünlerin montajından testin yapımına kadar olan tüm konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti ile yanınızdayız.

"En büyük işler, büyük hayal sahibi insanlarla başarılmıştır. (W.Russel)

The Menard manual pressuremeters (Control Unit) with their accessories and in particular tubings and 3-cells probe to perform in situ Pressuremeter test in soil (static loading test of the soil in place). From the test reading (volume variation based on controlled pressure), a stress-strain curve can be obtained, in the case of plane deformation, which yields :

  • the Ménard Pressuremeter modulus, Em

  • the creep pressure Pf

  • the Ménard limit pressure Pl.

Two models of manual pressuremeters are available:

  • Standard Menard Pressuremeter - 100 bar capacity

  • Menard VHP (Very High Pressure) Pressuremeter - 140 bar capacity

THE BENEFITS

Conception following the original Ménard proceduresClear and easy to use control panel principlesEasy to read measurementsQuality tripod: robust, stable and easy to installSimply general maintenance with special package

APPLICATIONS 

In situ stress controlled loading test performed on the wall of a borehole using a cylindrical probe which can expand radially.21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page